Το μουσείο Οίνου και Αμπέλου


Το μουσείο οίνου και αμπέλου, βρίσκεται στην οδό Χατζημαλούση 17 και στεγάζεται σε κτίριο του 1908 (του Ιωάννη Μπουτάρη).

Μουσείο οίνου και αμπέλου της Νάουσας

κτίριο του 1908 (του Ιωάννη Μπουτάρη)