Το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο της Νάουσας


Το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο της Νάουσας, βρίσκεται στην διεύθυνση Αγίου Δημητρίου 10, δίπλα/πίσω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Περιλαμβάνει την συλλογή του Λυκείου Ελληνίδων Νάουσας. Το τηλέφωνο του μουσείου είναι 2332021713.

Το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο στη Νάουσα