ΦΕΝ: Φιλαρμονική εταιρία Νάουσας


Η Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας (ΦΕΝ) ιδρύθηκε το 1958 και βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου 5 (Πολιτιστικό Κέντρο) στη Νάουσα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2332027426.

Ένα μικρό δείγμα από την ορχήστρα, σε video...

Περισσότερες πληροφορίες για την φιλαρμονική εταιρία της Νάουσας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.libver.gr/web fen/