Όμιλος Γενίτσαροι και Μπούλες


Ο όμιλος «Γενίτσαροι και Μπούλες» στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό διατηρητέο κτίριο κοντά στο κέντρο της Νάουσας και δίπλα στο ποτάμι της Αράπιτσας, που έχει αναπαλαιωθεί και είναι γνωστό και ως «Υδρόμυλος Μάκη».

Στο βίντεο φαίνονται οι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου, οι οποίοι είναι διακοσμημένοι με παραδοσιακά αντικείμενα.