Εξέλιξη εργασιών: Χρήστες ιστοσελίδας


Έχω τελειώσει με τις κυριότερες λειτουργίες της ιστοσελίδας σχετικά με τα άρθρα και τις συζητήσεις. Επίσης, έχω προχωρήσει θέματα design, επιλέγοντας δοκιμαστικά κάποια κύρια χρώματα.

Σκέφτομαι να προχωρήσω στις λειτουργίες εγγραφής μελών, και συγκεκριμένα:

  • εγγραφή νέου χρήστη
  • ενεργοποίηση λογαριασμού μέλους

Ολοκληρώνοντας και αυτές τις λειτουργίες, σκέφτομαι να εκτοξεύσω το project σε μία αρχική beta έκδοση, συνεχίζοντας παράλληλα τις εργασίες για τις επιπλέον ενότητες της ιστοσελίδας.

UPDATE : Η λειτουργία εγγραφής μελών έχει απενεργοποιηθεί.