Το τμήμα Διοίκησης και τεχνολογίας στη Νάουσα


Το τμήμα Διοίκησης και τεχνολογίας του πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Νάουσα ξεκίνησε την λειτουργία του το 2004, και βρίσκεται στην περιοχή Λόγγου - Τουρπάλη, κοντά στην είσοδο της Νάουσας.

Η ίδρυση και λειτουργία του νέου Τμήματος έρχεται να καλύψει το κενό που υπήρχε έως σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Οι απόφοιτοι του θα κατέχουν έναν εξειδικευμένο προπτυχιακό τίτλο σπουδών σε επιστημονικό πεδίο, που έως σήμερα ήταν μερικώς ενσωματωμένο είτε στο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ενός άλλου τμήματος των τομέων της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή της Πληροφορικής.

[απόσπασμα από: http://mt.uom.gr/ ]

Το τηλέφωνο της γραμματείας είναι 2332052461.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε και την ιστοσελίδα: http://www.uom.gr/...