Παραδοσιακοί χοροί από τον όμιλο «Αράπιτσα»


όμιλος Αράπιτσα

Την Παρασκευή 07/06/2013, μετά την ενημέρωση για την κομποστοποίηση από το ΚΠΕ, ο «Όμιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΑΡΑΠΙΤΣΑ» παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς στο πλακόστρωτο του δημοτικού πάρκου Νάουσας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της «Εβδομάδας περιβάλλοντος».